Ako imate problem sa organizacijom, dan vam je uvek kratak, teško vam je da odredite prioritete i realizujete planove, odlažete i izbegavate ‘neprijatne’ obaveze, kurs upravljanja vremenom je moguće rešenje vaših problema.

Dan ne možemo produžiti, niti zaustaviti. Na raspolaganju nam je 24h dnevno, a bez dobrog upravljanja vremenom na kraju dana naša lista obaveza postaje još duža, a mi u još većem stresu. Dobro upravljanje vremenom je veština uspešnih ljudi!

Na kursu Umetnost i veština efikasnog upravljanja vremenom ćemo Vam ukazati na važnost organizacije i upravljanja vremenom i pokazati Vam kako da uz pomoć veština time management-a preuzmete kontrolu nad svojim životom. Pokazaćemo Vam da je vreme resurs koji je potrebno racionalno trošiti i planirati, uočićete važnost delegiranja, pravilnog postavljanja ciljeva i određivanja prioriteta kako bi postigli da obavite više bitnih obaveza u toku radnog dana ili nedelje. Takođe ćete naučiti da prepoznate kradljivce vremena, da prevaziđete odlaganje, i kako efikasnijim upravljanjem vremenom možete obezbediti sebi više vremena za porodicu, prijatelje, i aktivnosti u kojima uživate.

Kurs je prilagođen polaznicima i bavi se specifičnim problemima učesnika kursa: prilagođen studentima ili zaposlenima. Za firme, posebno se obrađuju pitanja vezana za specifičnost radnog okruženja. Na kursu se stiču znanja o ličnoj organizaciji i procesu izvršavanja obaveza u savremenom poslovnom okruženju; saznaćete kako uspešan menadžer upravlja svojim i tuđim vremenom u cilju povećanja poslovne efikasnosti i konkurentnosti svoje organizacije.

Kurs podrazumeva kombinaciju predavanja i praktičnih vežbi na kojima će učesnici na sopstvenim primerima primeniti stečene veštine.

Trajanje kursa je 4 h