Edukacija je namenjena nezaposlenim pojedincima koji su u potrazi za poslom, ali i zaposlenima koji žele da unaprede svoje znanje iz oblasti koje su im potrebne za unapređenje kvaliteta posla ili pronalaženje drugog posla. Podrazumevaju posedovanje osnovnih znanja iz engleskog jezika i informatike.

Tokom edukacije ćete naučiti kako da napišete efektan CV, propratno i motivaciono pismo, kako da se na intervjuu predstavite u najboljem izdanju, da naučite komunikacione veštine koje su vam neophodne za posao (verbalne, neverbalne), kako da iskoristite internet u cilju aktivnog traženja posla i u marketinške svrhe, da svoja informatička znanja unapredite, da naučite osnovna pravila pisane poslovne komunikacie na srpskom i engleskom jeziku. Pored osnovnih teorijskih znanja, stičete i praktične veštine tokom vežbi sa predavačima.

Svi smo sa završenim školama na intervjuima za posao imali tremu, bili manje-više nesigurni u sebe i u ishod. Znamo sa kakvim smo se problemima suočavali na početku svoje karijere, šta je nama nedostajalo i šta smo sami morali kroz mukotrpan rad da otkrivamo i učimo. HR HoRizons želi da vas pripremi za takve situacije, da vas nauči kako da budete sigurniji uspešniji u potrazi za poslom i kasnije na svom radnom mestu.

Edukacija se odvija po radioničarskom principu.

Cela edukacija traje 3 meseca i održava se svakog vikenda u trajanju po 5 h (ukupno 6 školskih časova sa 2 pauze od po 15 minuta). Maksimalan broj učesnika je 12 osoba.

Polaznici literaturu dobijaju mejlom a po okončanju edukacije, dobijaju potvrdu našeg centra da su pohađali kurs. Svaki od modula je dostupan i kao posebna radionica a shodno zahtevima i sastavu grupe, teorijskom i praktičnom delu se  posvećuje onoliko pažnje kakvi su zahtevi grupe.

Više detalja o programu kursa “Postani izbor br. 1!”

 • Principi uspeha, kreiranje efikasne životne strategije i pravljanje akcionog plana aktivnosti (kratkoročnog, srednjeročnog, dugoročnog).

  Vežba: Utvrđivanje cilja i definisanje plana. Primer dobro formulisanog cilja i akcionog plana

  Cilj  kursa je pomoći (ne)zaposlenom licu da odredi svoje prioritete, definiše svoj cilj kako bi nastavio da se kreće i radi u skladu sa njim; obezbediti osnovne podatke, statističke i realne o situaciji u vezi zapošljavanja. Za zaposlene: kako pravilno postavljenim ciljem i dobro formulisanim planom obezbediti uspeh u poslu.

 • Elementi poslovne korespodencije: Kako napisati „dopadljiv“ CV, motivaciono pismo, propratno pismo, rezime. Za zaposlene: kako da ažuriraju svoj CV.

  Vežba: Kako se predstaviti u CV-ju, kako unaprediti i ažurirati svoj CV, šta vas izdvaja iz mase i čini kandidatom br. 1 za svakog poslodavca.

  Domaći zadatak: odabrati oglas za posao koji želite i napisati CV, propratno, motivaciono pismo i rezime.

  Cilj  kursa: dati osnovna znanja o tome kako izgleda efektan CV, koje su osnovne greške prilikom pisanja CV-ja, razlike između propratnog pisma, motivacionog pisma, rezimea.

 • IT: osnove  MS Office paketa, hardvera i softvera.

  *Napomena:kandidati koji ne poseduju nikakvo znanje iz ovih oblasti, prilikom upisa se izjašnjavaju i za njih se organizuje dodatna obuka u trajanju od 12 školskih časova (jedan vikend). Dodani časovi ne ulaze u cenu ove edukacije.

  Vežba: Zadaci u Wordu, Excelu, Power Pointu na zadatu temu (editovanje teksta, tabela, priprema prezentacije, ubacivanje slika…).

  Domaći zadatak: Pripremiti prezentaciju na temu “Moje najbolje JA”.

  Cilj kursa: Unapređenje poznavanja i brže snalaženje u programima sadržanim u MS Office paketu (Word, Excel, Power Point). Upotreba ovih programa u poslovne svrhe.  

 • Business English: Osnove poslovne korespodencije na engleskom. Kako se obraćamo poslovnim partnerima u usmenoj i pisanoj korespodenciji, najčešće upotrebljane fraze, primeri dobro napisanih pisama/mailova.

  *Napomena: kandidatima koji poseduju znanje engleskog jezika ispod predviđenog minimum, po oceni stručnog saradnika, preporučuje se odgovarajuća priprema. U zavisnosti od postojećeg nivoa znanja, organizujemo dodatne kurseve. Cena dopunskih časova ne ulazi u cenu ovog kursa.

  Domaći zadatak: CV napisan u okviru II modula, prevesti na engleski jezik, kao i prateće i motivaciono pismo.

  Cilj kursa: poslovni engleski se razlikuje od “svakodnevnog” engleskog jezika. Formalna komunikacija ima svoja pravila, a banalne greške napravljene u razgovoru ili pisanoj komunikaciji, mogu puno da vas koštaju. Cilj nam je da vam skrenemo pažnju na najčešće greške, da vam pomognemo da ih otklonite i da opuštenije krenete u poslovnu komunikaciju.

 • Analiza pripremljenih CV-ja. Interaktivni rad – diskusija o efikasnosti napisanih dokumenata. Ovo je ujedno i praktičan rad.

  Cilj kursa: „Uđite u cipele poslodavca!“. Saznajte kako vaš potencijalni poslodavac razmišlja, sta želi i koje su njegove potrebe, i na iskren ali mudar način, iz veština i znanja koje posedujete, ponudite mu rešenje! Pretvorite svoje mane u svoje prednosti i pokažite svom poslodavcu da je to ono što njemu donosi uspeh.

 • Prvi intervju sa poslodavcem: najčešće postavljana pitanja, priprema za intervju, najbolji odgovori, šta smete a sta ne tokom intervjua.

  Vežba: Naši saradnici u ulozi potencijalnih poslodavaca vežbaju intervju sa vama. Takođe, još jednom „uđite u cipele poslodavca“ i sada vi budite poslodavac koji intervjuiše kandidata. Samoocenjivanje. 

  Cilj kursa je povećati samopouzdanje kandidata prilikom intervjua, povećati njegove šanse da bude selektovan i postane najuži izbor. Naučiti koji je najbolji model odgovaranja na pitanja kako biste dali najbolje odgovore. 

 • IT: Internet, intranet, mreže. Upotreba interneta u poslovne svrhe. Internet marketing (web site, blog, Fb, Linked in, Google+...).

  Vežba: kako napraviti fb profil, stranu, linkedin profil, blog...

  Domaći zadatak: napravite svoje naloge na Fb, Ln, G+, blog.

  Cilj kursa: mnogo vremena provedemo na internetu isključivo zabavljajući se i družeći. Iskoristimo internet i u svrhu aktivnog traženja posla, napravimo svoju poslovnu mrežu. Zaposleni će prepoznati načine kako mogu da unarede svoje poslovanje i značaj interneta u marketinške svrhe.

 • Business English: provera prevedenih CVja, njihova analiza i korekcija. Istovremeno, ovo je i praktičan rad.

  Cilj kursa: u naš grad je najavljen dolazak novih firmi iz inostranstva. Većina stranih poslodavaca, zahteva da se aplikacija dostavi na engleskom. Ako želite bolje plaćen posao, ponudite poslodavcu i na svom maternjem jeziku i na engleskom najbolje što posedujete. 

 • Upravljanje vremenom: Vreme kao resurs i osnovni principi „upravljanja vremenom“. Efektivna poslovna komunikacija i veštine pregovaranja, asertivna komunikacija u poslovnom okruženju i socijalnim kontaktima. Rad sa „teškim“ ljudima.

  Vežba: Plan dnevnih aktivnosti i organizacija vremena. Asertivni trening 

  Cilj kursa je predstaviti kandidatima da je vreme važan resurs i najbolji način kako ga iskoristiti adekvatno. Takođe, pokazati važnost komunikacije i prednosti koje dobar komunikator može da ostvari u poslovnom i privatnom okruženju.

 • Poslovni bonton i veštine uspešne self prezentacije.

  Vežba: pregled PP prezentacija sa III modula. Pregled i interaktivna analiza pripremljenih prezentacija, sugestije prilikom prezentacije u smislu sadržaja, verbalne i neverbalne komunikacije, kao i sugestije i komentari na tehničke detalje.

  Cilj kursa je naučiti kandidate osnovnim principima uspešnog predstavljanja sebe i proizvoda, najučestalije greške u tom smislu, osnovni zahtevi poslovnog okruženja vezani za bonton.

 • IT: Osnovna znanja iz programiranja. Najčešći programski jezici, svremeni trendovi u IT-ju, mogućnosti koje nudi razvoj IT-ja. Download, upload, besplatne aplikacije dostupne na internetu.

  Vežba: predstavljanje svojih profila i provera zadataka sa VII modula.

  Cilj kursa je da se predstave mogućnosti savremenih tehnologija i steknu opšta znanja iz oblasti IT-ja.

 • Business English: kako iskoristiti znanje engleskog u svrhu aktivnog traženja posla online. Najpopularniji web sajtovi koji nude besplatne edukacije i sertifikacije na DL platformama. Mogućnost učenja na daljinu.

  Vežba: slobodno pretraživanje ponuđenih sajtova i aplikovanje za online poslove.

  Cilj kursa je da se kandidatima predstave mogućnosti pronalaženja dobro plaćenih poslova na daljinu, za rad od kuće. Nije jedina mogućnost zaposlenja raditi u kancelariji, fabrici ili slično od 8 do 16 h. Mogućnosti su mnogo veće, a zarade mogu biti više od očekivane. Kandidatima koji predstaviti koje su to mogućnosti i kako ih mogu upotrebiti.