O nama

HR HoRizons čini grupa ambicioznih ljudi različitih obrazovnih profila sa velikim iskustvom u mnogim oblastima. Okupili smo se slučajno, radeći u nekom drugom okruženju, na drugim poslovima. Bili smo uspešni i u poslovima koji nisu u direktnoj vezi sa našom profesijom, pokazali da smo prilagodljivi, fleksibilni, da brzo učimo i snalazimo se na različitim zadacima, sa ljudima različitih karaktera, kultura, na različitim geografskim prostorima. Radili smo u internacionalnim timovima, sposobni smo za samostalan i timski rad, umemo da pokrenemo i motivišemo sebe i druge. Iako svi posedujemo univerzitetske diplome, nismo se tu zaustavili, već smo napredovali pohađajući i druge škole, edukacije, sticali različite poslovne veštine.

Organizujemo različite edukacije i delatnosti vezane za menadžment ljudskih resursa (profesionalna orjentacija, regrutacija, testiranja kandidata, selekcija, uvođenje u posao, edukacije, coaching, praćenje zaposlenih). Korisnici naših usluga nisu samo firme i kolektivi zaposlenih, već i pojedinci koji su u potrazi za (boljim) poslom, svi koji žele da unaprede sebe na ličnom i profesionalnom planu.

Osnovu naših aktivnosti čini individualni psihoterapeutski rad, individualni life coaching i koučing rad u grupi (radionice i edukacije), konsultacije iz oblasti health coaching-a (zdravstveni koučing) i prirodne medicine.

Naša misija je da pomognemo klijentima da uz našu pomoć ostvare veće zadovoljstvo na poslovnom i ličnom planu, ostvare bolje rezultate, bilo da se radi o pojedincima ili firmama. Želimo da podstaknemo poslodavce i zaposlene na ulaganje u edukaciju, unapređenje poslovnih i ličnih veština sa ciljem postizanja ličnog zadovoljstva i harmonije, profesionalnog ispunjenja i uspeha.

maja-vuckovic
Maja Vučković,
Tel:
065/3519563
E-mail: 
maja.inspireyourself@gmail.com
Više–>