U poslovnom okruženju, poslednjih godina, ljudi, kompetencije, ljudski resursi, menadžment ljudskih resursa – nesumnjivo su ključna preokupacija savremenih menadžera i kompanija. Poslodavci uviđaju da su ljudi glavna snaga i potencijal kojim mogu ostvariti prednost nad konkurencijom. Nastojanje da se što više kvalitetnih I stručnih radnika okupi u timu, najbolje je garancija za uspeh.

Ljudski resursi, kao sveukupnost fizičkog i mentalnog potencijala jedne kompanije, više i od finansijskih i infrastrukturnih resursa, određuju uspeh, ugled, profit jedne kompanije.

HR HoRizons poseduje tim koji može zaokružiti sve poslove iz delkruga menadžmenta ljudskih resursa, počev od planiranja, regrutacije, preko testiranja i selekcije, orjentacije, uvođenja u posao, edukacije zaposlenih pa da merenja učinka zaposlenih.

Smatramo da je angažovanje profesionalnog tima za poslove iz delokruga menadžera ljudskih resursa pravi način da odaberete i ojačate svoj tim.

Menadžment ljudskih resursa je poslovna filozofija, a ne samo funkcija u kompaniji.

Tim HR HoRizonsa organizuje eksterne ili in house treninge za unapređenje različitih poslovnih veština zaposlenih (komunikacijske veštine, poslovni engleski, trening asertivnosti, upravljanje vremenom, motivacija zaposlenih, medijacija i rešavanje konflikata, veštine prezentovanja, koučing zaposlenih…), ali takođe, organizuje i kurseve za nezaposlene kako bi poboljšali svoje kompetencije i aktivno se uključili u traženje posla.