O.L.I. Centar za integrativnu psihodinamsku psihoterapiju, savetovanje i koučing iz Beograda, u saradnji sa HR HoRizons-om u Nišu organizuje edukacije za buduće psihoterapeute, psihološke savetnike i lajf koučeve po O.L.I. Integrativnom Psihodinamskom metodu

Edukacija se odvija u vikend modulima kroz predavanja, radionice, prikaze slučajeva, lični rad i analizu dinamike grupe, supervizije rada s klijentima. Ima izraženu psihodinamsku orijentaciju (pored bihejvioralnih metoda koje koristi). O.L.I. model je integrativni. Koristi saznanja i metode različitih pravaca: psihoanalize, transakcione analize, REBTa, N.L.P-a, geštalt psihologije, bioenergetike i drugih pravaca telesne psihoterapije, biofidbeka i neurofidbeka, fokusiranja, kao i znanja o mogućnostima uklapanja tehnika drugih pravaca u rad sa bazičnim emocionalnim kompetencijama koje se obrađuje u O.L.I. metodu.

Program edukacije je akreditovan i usklađen sa trening standardima i zahtevima Udruženja za Psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije i EAC (Evropske asocijacije za savetovanje). Vodi do nacionalnog sertifikata.

U edukaciju za koučeve se mogu uključiti kandidati iz različitih profesija – delatnost life coachinga nije ograničena profesijom.

Edukaciju za psihoterapeute i psihološke savetnike mogu pohađati studenti fakulteta humanističkih nauka, kao i diplomirani predstavnici tih profesija.

Edukatori su visoko obučeni profesionalci iz oblasti psihoterapije, psihološkog savetovanja i coachinga, sa velikim iskustvom u radu sa ljudima i podsticanju procesa promene.

Za više informacija o OLI Integrativnom Psihodinamskom metodu i različitim modalitetima edukacije prositeklim iz njega, više informacija možete pronaći na Edukacije

Edukacije se u Srbiji održavaju u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

Prijava putem maila ili telefonom

Dr Maja Vučković

maja.inspireyourself@gmail.com

065 3519563