(Neverbalna komunikacija i govor tela)
Neverbalna komunikacija, govor tela, mimika i gestikulacija – čine sve ono što je sadržej naše komunikacije a nije deo onoga što izgovorimo. Za neke na sreću, a nekima na žalost, na taj deo komunikacije otpada više od 80%. Onima koji su svesni svog govora tela, i onima koji kod drugih umeju da ga ‚pročitaju‘ i protumače, često će ishod svakog sastanka, svakog razgovora, namera sagovornika, biti jasna kao na dlanu.

Mnogi nisu svesni da njihova mimika, pokreti ruku, način rukovanja… sagovorniku govori više od svake izgovorene reči. Da li više verujemo onom što čujemo, ili onome što vidimo? Da li, i u kojoj meri možemo da naučimo i ‚kultivišemo‘ svoj govor tela kako bismo bili uspešniji u komunikaciji? Kako na prvom sastanku da ostavimo utisak pouzdane i odgovorne osobe? Ili na prezentaciji pred velikom publikom? Na ovoj radionici naučićete male tajne neverbalne komunikacije koje mogu pomoći da se osećate samopouzdanije i sigurnije, i da ostavite poželjan utisak na druge ljude.

Trajanje radionice: 4 h

 

GRUPA U FORMIRANJU