Stres je univerzalni problem savremenog života. Čak kad to i ne primećujemo, može biti da smo pod stresom. Ukoliko i prepoznamo stres, ne umemo da se adekvatno borimo sa njim. Hronični stres koji prati moderan način života ima dalekosežne negativne posledice po naše zdravlje, uspeh u poslu, i zadovoljstvo privatnim životom. 

Razumljivim jezikom, sa puno zanimljivih primera i video klipova, dobićete praktično primenljivo znanje o neprijatelju savremenog čoveka i brzog tempa življenja – o stresu. Kroz četiri osnovne linije borbe protiv stresa, naučićete:

  • kako da identifikujete izvore stresa, da prepoznate i eliminišete stres okidače
  • uočite svoje tipične stilove ponašanja u stresnim situacijama, lične emotivne i mentalne obrasce koji aktiviraju stresnu reakciju
  • postaćete svesni burne telesne reakcije koja se odvija u telu kad smo pod stresom, upoznaćete prirodu stresa i bolesti koje nastaju kao njegove posledice
  • naučićete kako da preuzmete kontrolu nad sobom i svojim reakcijama u stresnoj situaciji, i kako da eliminišete ili redukujete stres iz privatnog i profesionanog života
  • dobićete informacije o najnovijim tehnikama borbe sa stresom, i naučiti kako da ih primenite u svakodnevnom životu kad se suočite sa stresom, ili kako da ih primenite da biste sprečili ili smanjili svoju reakciju u stresnim situacijama
  • naučićete kako da napravite idealan balans između privatnog života i svog posla (work/life balance) i kako da sprečite izgaranje na poslu

Radionica podrazumeva kombinaciju teorijskih znanja primenjenih na svakodnevni život, primera iz oblasti profesionalnog i privatnog života, kao i vežbanje tehnika borbe protiv stresa.

Zainteresovani mogu da urade test koji će im pružiti uvid u to da li su skloni stresu, i u kojoj meri je stres prisutan kod njih u raznim oblastima života.

Trajanje radionice: 4 h