priprema kandidata za intervju za posao

“Nikad nemate drugu priliku za ostavljanje prvog utiska” Džeri Vajsman

Od toga kakav ćete ostaviti utisak na intervjuu za posao, može da zavisi vaša karijera pa i vaš životni put. Nema beskrajno mnogo prilika za dobar posao, zato, nemojte pravu priliku prepustiti slučaju I sreći. Pripremite se adekvatno za razgovor sa budućim poslodavcem, sa menadžerom ljudskih resursa ili sa budućim šefom. Simuliranje razgovora za posao, na srpskom ili engleskom jeziku, omogućiće vam da sigurniji I sa više samopouzdanja stanete naspram poslodavca i date odgovore na pravi način.

Na ovom kursu ćete naučiti:

  • kako da se pripremiti za razgovor za posao, šta treba da znate pre nego odete na intervju
  • kako da prevaziđete tremu i povećate samopouzdanje
  • kako da se na intervjuu predstavite u svom najboljem izdanju
  • na koji način da date odgovore na ‘nezgodna’ pitanja
  • korisne savete ukoliko se razgovor za posao vodi na engleskom jeziku
  • kako da lingvistički osmislite svoje odgovore i da prilagodite svoju neverbalnu komunikaciju

Trajanje radionice: 4h