Berza rada

HR HoRizons, na dnevnoj osnovi vrši ažuriranje svojih baza podataka u cilju pomaganja pojedincima da dođu do posla, ali i poslodavcima da uposle kadar odgovarajućeg profila, kvalifikacija i veština.

Naša baza podataka omogućava brzu pretragu kandidata i poslodavaca koji imaju otvoren konkurs za posao.

Ukoliko želite da se registrujete i ostavite svoje podatke kako bismo vas imali u vidu prilikom pretrage dostupnih kandidata odgovarajućeg profila, svoje podatke možete ostaviti  OVDE  (polje sa zvezdicom je obavezno)

Molimo vas da unosite tačne podatke za svako polje koje se traži.