Asertivnom komunikacijom učite kako da se zauzmete za svoje potrebe i prava uz poštovanje sagovornika, konstruktivno rešavate konflikte i neslaganja, izražavate osećanja i želje, ojačate samopouzdanje izbegavajući stres.

Da li Vam ponekad bude teško da se zauzmete za sebe? Da li prećutite kada Vam nešto smeta, a nakon toga se grizete u sebi? Ili pak uđete u sukob i svađu, koja samo čini da se posle osećate još gore? Ovo možete promeniti! Veštine komunikacije se uče, a rezultat je osećanje zadovoljstva, bolji međuljudski odnosi, i lakše postizanje ciljeva.
Na kursu Asertivna komunikacija – preduslov za uspešne poslovne i partnerske odnose upoznaćemo vas sa razlikama između defanzivnog, agresivnog i asertivnog stila komunikacije, kao i posledicama svakog od njih, asertivnim pravima i asertivnim tehnikama, uz poseban osvrt na asertivne veštine u poslovnim i partnerskim odnosima. Kroz primere, analizu različitih situacija, vežbe koje smo pripremili za vas, približićemo vam vid komunikacije kojim ćete napraviti ravnotežu između svojih i potreba svog sagovornika, ne zanemarujući i negirajući bilo koju stranu, već naprotiv, pronalazeći optimalno rešenje za oba učesnika komunikacije.

Asertivni trening podrazumeva usvajanje veštine samopotvrđujuće, jasne, direktne, iskrene komunikacije, kojom izražavamo svoje ideje, stavove i emocije uz uvažavanje sagovornika. Asertivnim govorom i odgovarajućom neverbalnom komunikacijom, povećavamo svoje šanse da u poslovnim ili partnerskim odnosima postignemo ishod koji je poželjan za obe strane, da poboljšamo odnose sa saradnicima, prijateljima, porodicom, partnerom, šefom, i budemo zadovoljni tokom i ishodom razgovora koje vodimo.

Kurs podrazumeva bazični nivo od 4x4h (radionice koje se održavaju jednom nedeljno u trajanju od po 4 sata), i dve opcione dodatne radionice od po 4h, na kojima se posebno detaljno obrađuje specifičnost asertivne komunikacije u partnerskim, i poslovnim odnosima.

PRIJAVA ZA OLI PSIHODINAMSKI ASERTIVNI TRENING U TOKU U NIŠU, LESKOVCU I PIROTU

Detaljan program možemo vam dostaviti putem maila.